Hägerneholm

ägerneholm är den andra etappen i utbyggnaden av Arninge-Ullna. Kommunens plan är att binda samman ett nytt bostadsområde med dagens befintliga handelsområde.