Slättö förvärvar 217 lägenheter i Örebro

Slättö har förvärvat 217 lägenheter vid Södra Ladugårdsängen, Örebro, från Magnolia Bostad med inflyttning under 2018.

Affären innefattar projektet ”Segelflygaren”, Glidplanet 1 och är beläget vid Södra Ladugårdsängen som är en del av Örebros stora utvecklingsområde vilket totalt kommer omfatta 230 000 kvm med 3 000 nya hem.

Slättö har sedan tidigare 350 lägenheter under uppförande i Örebro och har dessutom erhållit markanvisningar, dels vid Södra Ladugårdsängen och dels vid Örnsro med projektet Örnsro Trästad.

– Affären stärker vår närvaro i Örebro och vi ser stora möjligheter till synergier och skalfördelar med våra övriga projekt i området. Efter förvärvet har vi en portfölj i Örebro om fler än 900 lägenheter. Slättö söker löpande möjligheter i tillväxtorter och förvärvet ligger i linje med våra ambitioner, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö Förvaltning.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, tel. mobil. 070 368 80 49 eller E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Slättö erhåller ytterligare markanvisning i Örebro

Slättö har erhållit ytterligare en markanvisning i Örebro denna gång vid vid Södra Ladugårdsängen – Etapp 2. Slättö tilldelas Tomt D med en byggrätt på drygt 8 000 BTA.

Sex olika byggaktörer valdes ut bland 30 inlämnade förslag för att bygga sammanlagt 500 lägenheter i den nya stadsdelen. Totalt med andra etapper kommer det nya bostadsområdet Södra Ladugårdsängen omfatta 230 000 kvm med 3 000 nya hem.

Slättö kommer tillföra mervärden för stadsdelen utöver ramarna för bostadshusen. Det innefattar vackra och inkluderande utemiljöer, attraktiva fasader, generösa bottenvåningar, välkomnande entréer och en mångfald av boendealternativ. Byggnadernas skala kommer anpassas så att de boende kan referera till ”sitt hus” och peka på sin entré.

– Vi på Slättö välkomnar en ytterligare markanvisning i Örebro. Häromdagen fick vi beskedet att vi vann markanvisningstävlingen som arrangerades på Örnsro med vårt bidrag ”Örnsro – Trästad” och nu har vi fått besked om att vi tilldelats Tomt D vid Södra Ladugårdsängen. Vår ökade närvaro i Örebro kommer att komma alla våra projekt till nytta, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö Förvaltning.

Slättös förslag har utarbetats i samarbete med C.F. Møller arkitekter.