Slättö och Fastpartner säljer till Barings för 1,3 miljarder kronor

Slättö har inom sin sjunde fond, Slättö VII, där fonden driver ett joint venture tillsammans med Fastpartner, avtalat om försäljning av bostäder till ett underliggande värde om 1 320 Mkr. Köpare är en fond förvaltad av Barings. Barings är en internationell kapitalförvaltare med drygt USD 300 mdr AUM.

Affären omfattar cirka 25 000 kvadratmeter bostäder, drygt 600 lägenheter, vilka ska uppföras som hyresrätter i Spånga, inom Stockholms stad. Tillträde sker vid lagakraftvunnen detaljplan och köparen finansierar byggnationen under projektets utveckling.

– Slättö med sin kompetens inom bostadsutveckling kompletterar på ett utmärkt sätt vår ordinarie verksamhet och har varit värdeskapande i processen att förädla och exekvera den första etappen av detta projekt, säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.

– Vi har inom denna affär utvecklat en ny relation med Barings vilket känns positivt för framtida samarbeten och affärer, de är en stark och skicklig partner, säger Johan Karlsson, VD på Slättö.

Slättö ingick under våren 2017 ett joint venture tillsammans med Fastpartner för att driva detaljplan och utveckla två tidigare industrifastigheter till en ny stadsdel. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2019 och då omfatta drygt 80 000 kvadratmeter BTA. Affären med Barings motsvarar cirka 40 procent av projektets volym av byggrätter.

Wistrand och Bird&Bird har varit juridiska rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information:

Johan Karlsson, VD Slättö
johan.karlsson@slattoforvaltning.se

Ulrika Danielsson och Magnus Meyer nya styrelseledamöter i Slättö

Ulrika Danielsson från Castellum och Magnus Meyer från WSP valdes till nya styrelseledamöter vid Slättö Förvaltnings årsstämma 2018.

Ulrika Danielsson är ekonomi- och finansdirektör/CFO i Castellum och utbildad civilekonom. Magnus Meyer är VD för WSP Sverige och WSP Europe, utbildad civilingenjör samt har en teknologie licentiatexamen.

Charlotte Axelsson lämnar sin post som ledamot i styrelsen i Slättö Förvaltning för att fokusera på sin roll som styrelseordförande i Slättö Projektutveckling.

Johan Karlsson lämnar styrelsen men är föredragande i sin roll som VD och är fortsatt indirekt huvudägare i koncernen genom Slättö Invest.

– Styrelsen får en god förstärkning med två nya ledamöter vilka tillför Slättö god kompetens och omfattande erfarenhet beträffande fastighetsfrågor, i vidare bemärkelse; IR, finansieringsfrågor, internationell kapitalmarknad och styrelsearbete i allmänhet, säger Per Berggren, arbetande styrelseordförande.

Övriga styrelseledamöter omvaldes och är enligt nedan.

Per Berggren, styrelseordförande
Barbro Lilieholm, ledamot
George Ehrnrooth, ledamot
Ulrik Bergmark, ledamot

För ytterligare information:

Per Berggren, tel. mobil. 070-553 80 48 eller e-post: per.berggren@slattoforvaltning.se

Slättö tecknar ramavtal med KONE

Slättö har tecknat ett strategiskt avtal med KONE AB – ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar – avseende leverans, montage och driftsättning av hissar vid Slättös nyproducerade fastigheter i Sverige. Det finns sedan tidigare även ett ramavtal mellan KONE och Slättö gällande drift och underhåll av hissar under garantitiden.

Slättö äger och förvaltar bostäder och projektfastigheter i svenska tillväxtorter såsom Helsingborg, Karlstad, Lund, Norrköping, Norrtälje, Stockholm, Umeå, Västerås och Örebro.

KONE är ett av världens ledande företag i hiss- och rulltrappsbranschen som tillhandahåller hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar samt lösningar för underhåll och modernisering som ökar byggnadens värde under hela livscykeln. 2016 omsatte KONE 8,8 miljarder euro med cirka 52 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors i Finland. KONE har flera år i rad blivit utsedda till ett av världens mest innovativa företag av affärsmagasinet Forbes. Innovation har varit en del av kärnan i KONEs verksamhet i flera decennier, liksom hållbarhet, där KONE återigen i år fick ett utnämnande som ett av världens mest hållbara företag av organisationen CDP.

– Avtalet ökar genomförandeförmågan i våra projekt där inköp, montering och drift helt hanteras av KONE. Tillsammans med KONE har vi utformat ett antal hisskorgar från deras Design Collection för att kunna harmonisera hissarna med övriga arkitekturen och designen av projekten. KONE är en leverantör med hög kvalitet i alla led som vi ser fram emot att samverka med, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö.

– Vår vision är att säkerställa den bästa möjliga upplevelsen av People Flow under fastighetens hela livscykel och vi arbetar gärna i nära partnerskap med våra kunder. Vi ser det mycket positivt att teckna detta ramavtal med Slättö som innebär ett strategiskt långsiktigt och stabilt samarbete, säger Jaakko Kaivonen, VD för KONE Skandinavien.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf via E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se eller koordination via

Mårten Granberg, tel. mobil. 070-764 01 00

Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE AB, tel. 08-752 35 64

Slättö rekryterar Kristina Nitsch

Slättö har rekryterat Kristina Nitsch till tjänsten som projektutvecklare. Nitsch kommer närmast från Tengbom Uppsala och dessförinnan Sweco.

 Kristina Nitsch är utbildad Landskapsarkitekt SLU Ultuna och har även en bred bas av kompletterande utbildningar.

– Vi välkomnar Kristina Nitsch till Slättö. Kristina har en rad dokumenterat framgångsrikt genomförda projekt vilket kommer Slättö tillgodo. Rekryteringen är ytterligare ett steg för att öka Slättös genomförandeförmåga, säger Johan Karlsson, vd för Slättö Förvaltning.

Slättös hyresrätter i Kungsängen uthyrda på rekordtid

Under oktober öppnades anmälan för Slättös nybyggda hyresrätter i Kungsängen norr om Stockholm. Intresseanmälningarna strömmade in och lägenheterna hyrdes ut i rekordfart. Under våren 2018 öppnas anmälan till ytterligare nya hyresrätter i Täby.

I Norrboda, Kungsängen, strax norr om Stockholm växer en ny stadsdel fram med lägenheter och villor. I området har Slättö byggt 139 nya hyresrätter med beräknad inflyttning i början av 2018. Med det knyts området Brunna ihop med resten av Kungsängen och intresset för bostäderna har varit stort. Samtliga Slättös lägenheter, från ettor till fyror, hyrdes ut på rekordtid, 3 minuter efter det att de släppts på hemsidan.

– Vi är mycket tillfreds över det stora intresset för våra lägenheter i Norrboda och det visar på behovet och efterfrågan av hyresrätter i Stockholmsområdet. En hyresrätt för oss är mer än bara ett boende där vi också jobbar mycket med olika mervärden. I Täby blir det bland annat kylutrymmen i entrén för leveranser från MatHem och laddstolpar för elfordon. I andra projekt erbjuder vi båtpool, växthus för stadsodling, låd- och elcyklar vilket skapar värden för våra hyresgäster, säger Henrik Nordlöf, vice VD och fastighetschef på Slättö Förvaltning.

Täbyprojektet som öppnar för anmälningar våren 2018 omfattar 170 hyresrätter i Hägerneholm vid Ullnasjön med närhet till både stad och natur. Slättö är ensam om att bygga hyresrätter i området.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, e-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se eller Mårten Granberg tel. mobil. 070-764 01 00.

Alternativt Anna Karlsson, Manifest Stockholm, e-post: anna@manifeststockholm.se tel. mobil. 073-520 28 80.

Slättö rekryterar Christian Bratt

Slättö har rekryterat Christian Bratt till tjänsten som ansvarig affärsutvecklare. Bratt kommer närmast från JLL och tjänst vid Capital Markets.

Christian Bratt är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och Copenhagen Business School, har tidigare haft tjänster och befattningar inom bank och finans, fastighetsbranschen såväl som drivit eget företag.

– Christian Bratt har en gedigen kompetens och samlad erfarenhet som passar väl in på Slättös nuvarande fas. Rekryteringen är ytterligare ett avrop i att stärka vår genomförandeförmåga och jag önskar Christian varmt välkommen ombord, säger Johan Karlsson, vd för Slättö Förvaltning.

Slättö rekryterar Christian Leitner

Slättö har rekryterat Christian Leitner till tjänsten som projektchef. Leitner kommer närmast från Einar Mattsson Byggnads AB.

Christian Leitner har en bred bas av olika utbildningar, bland annat från Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Han har tidigare innehaft chefsbefattningar från svenska företag såväl som internationella med placering i Österrike, Spanien och Grekland.

– Christian Leitner är varmt välkommen till Slättö. Christian har en bred erfarenhet och kompetens som ökar vår förmåga vilket kommer alla våra projekt tillgodo, säger Johan Karlsson, vd för Slättö Förvaltning.