Entries by s-forvaltning

Slättö ingår ramavtal med Magnolia Bostad

Slättö har idag tecknat ramavtal med Magnolia Bostad. Samarbetet innebär att Slättö förvärvar bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av minst 5 mdkr, vilket succesivt kan komma att öka till 14 mdkr. Projektportföljen är koncentrerad till Stockholm, Uppsala och Öresundsregionen. Projektportföljen omfattar 13 projekt om 450 000 kvm ljus BTA, motsvarade cirka 7 000 […]

Hägerneholm

ägerneholm är den andra etappen i utbyggnaden av Arninge-Ullna. Kommunens plan är att binda samman ett nytt bostadsområde med dagens befintliga handelsområde.

Fårhagsslingan

I Tibble (Kungsängen, Brunna Park) inom Upplands Bro kommun förvaltar Slättö 54 st lägenheter som är uthyrda till försvarsmakten bostadsstiftelse, MHS Bostäder. Fastigheten ligger ca fyra km från Kungsängens centrum och pendeltågsstation. Med bil tar det ca 20 minuter från Stockholms city till Brunna Park.

Norrboda

Norrboda och Brunna Park i Kungsängen är ett område i stark tillväxt med nära till natur. Det har redan producerats hyreslägenheter, villor, parhus och radhus och tillsammans med Slättös planerade hyresrätter kommer det att knyta ihop Brunna med resten av Kungsängen. Handelsplatsen intill kommer att skapa ytterligare liv och rörelse till omgivningen.

Fullriggaren

Bryggudden är en helt ny stadsdel i inre hamnen i Karlstad. Det ligger vid vattnet och ett stenkast från centrum. Området ligger intill Löfbergs Kafferosteri och bildar en gemytlig områdesatmosfär, där de gamla hamnmagasinen samsas med moderna bostäder.

Sjörået

Slättös projekt Pysslingen Tomtebo är en av Umeås nyaste och snabbast växande stadsdelar med närhet till Universitet, Norrlands Universitetssjukhus, Botniabanans
resecentrum och Köpcentrumet Strömpilen. Goda kommunikationer är även en bidragande faktor till den höga tillväxten.

Vrå

Alsike Nord är det senaste området i Knivsta som är under uppbyggnad. Det ligger som namnet antyder norr om det tidigare området och sammanfogar det gamla Alsike med det nya till en helhet.